Tilsyn

Arbejdstilsynet

Vi havde tilsyn d. 24.8.2015. Vi fik tildelt en Grøn Smiley (se www.online-at.dk). Det betyder at vi ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er også et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.

Sundhedsstyrelsen

Vi havde d. 8.9.2015 lovpligtig tilsyn. Det er et obligatorisk tilsyn som har til formål at øge patientsikkerheden. Ved tilsynet blev vores forhold og procedurer gennemgået. 
Sundhedsstyrelsen konkluderede, at vi opfylder målepunkterne og Sundhedsstyrelsen havde ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på Kirurgisk Klinik Hvidovre. Tilsynsrapporten kan læses i klinikken eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk ) under tilsyn med private behandlingssteder. 

Akkreditering

Klinikken blev d. 1.9. 2016 Akkrediteret uden anmærkninger, alle indikatorer var helt opfyldt. Akkrediteringsteamet havde følgende kommentar om klinikken. "Teamet oplever en klinik med en høj faglighed og et dedikeret personale. Der er stort fokus på diskretion i forhold til patienternes personlige velvære i forbindelse med undersøgelsen. Der er generelt prioriteret, at bruge god tid til patienterne såvel i forbindelse med forundersøgelse som selve konsultationen.