Lægen

André Wettergren (f. 1959)
Dr.med., speciallæge i kirurgi og kirurgiske mave-tarmsygdomme.

André Wettergren (AW) har gennemgået en meget bred kirurgisk uddannelse og er således speciallæge i både kirurgi og kirurgiske mave-tarmsygdomme. Fra 2003 til 2012 var han overlæge på Rigshospitalet med ansvar for levertransplantation, lever -og galdevejskirurgi.

AW har en meget stor erfaring med kikkertundersøgelser og har som overlæge på Rigshospitalet udført avancerede kikkertundersøgelser -og behandlinger. I 2000 blev AW dr.med. på en afhandling om mave-tarmhormonet GLP-1’s virkning på mave-tarm funktionen. Fra d. 1.5.2012 overtog AW Kirurgisk Klinik Hvidovre som fuldtidspraktiserende kirurg.

Curriculum Vitae

 • 2012 Ejer af Kirurgisk Klinik Hvidovre
 • 2003-2012 Overlæge Kirurgisk mave-tarmafdeling C, Rigshospitalet
 • 2007-2009 Rigshospitalets lederuddannelse.
 • 2001 Speciallæge i kirurgiske mave-tarmsygdomme. 
 • 1999 Speciallæge i kirurgi 
 • 1985 Lægevidenskabelig kandidateksamen

Videnskabeligt arbejde

 • 2018 medforfatter til den nationale guideline Gastroøsofageal reflux sygdom.
 • 2010-2012 Forskningsansvarlig, Kirurgisk mave-tarmafdeling C, Rigshospitalet
 • 2001 Dr.med. Københavns Universitet.
 • Forfatter til mere end 60 videnskabelige artikler og lærebogskapitler. 
 • Vejleder for flere Ph.d studerende.
 • Medforfatter af de landsdækkende retningslinjer for behandling af kole-rektale levermetastaser.

Undervisning

 • 2008-2012 Klinisk lektor i Kirurgi ved Københavns Universitet. 
 • 2006-2012 Underviser og kursusleder ved speciallægeuddannelsen i kirurgi, under Sundhedsstyrelsen.

Tillidshverv

 • 2003-2007 Medlem af bestyrelsen i Dansk Transplantations Selskab.
 • 2004-2008 Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Hepatologi.
 • 2010-2012 Medlem af Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)
 • 2010-2012 Sagkyndig i Retslægerådet inden for området kirurgi.
 • 2015- Formand for Dansk selskab for Ambulant Kirurgi og Gastroenterlogi (DSAK)

Personale

Lone Langgaard
Sygeplejerske 

Sygeplejerske på Kirurgisk Klinik Hvidovre siden 2014 

Merete Røner
Sekretær 

Sektretær på Kirurgisk Klinik Hvidovre
siden 2007